Monday, 1 October 2012

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya akhirnya, saya dapat menyiapkan  blog bagi mata pelajaran Kaedah Mengajar Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (BMM3105) ini.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya, Pn. Hamidah Bt Che Meh kerana telah banyak membantu serta memberi tunjuk ajar kepada saya dalam proses saya melaksanakan tugasan ini.Tanpa bimbingan daripada beliau tidak mungkin saya dapat melakukan setiap proses dalam tugasan ini dengan sempurna. Tidak lupa juga ucapan jutaan terima kasih buat rakan-rakan yang sudi membantu dan keluarga yang sangat memahami.

0 comments:

Post a Comment